HARMONOGRAM ZAJĘĆ

DZIEŃ GODZINA RODZAJ ZAJĘĆ POZIOM
ZAAWANSOWANIA
GRUPA WIEKOWA INSTRUKTOR
PONIEDZIAŁEK 16:00 – 18:00 STUDIO AKTORSKIE 7 – 12 Magdalena Pocałuń-Dydycz
18:00 – 20:00
17:00 – 20:00 KAPELA LUDOWA
SŁOCINIACY
50+ Danuta Dulęba
WTOREK 14:15 – 14:45 NAUKA GRY NA GITARZE KLASYCZNEJ zajęcia indywidualne Piotr Kuźniar
14:45 – 15:15
15:15 – 15:45
15:45 – 16:30
16:30 – 17:15 zajęcia grupowe
17:15 – 18:00
18:00 – 18:45 zajęcia indywidualne
18:45 – 19:30
16:00 – 17:00 TANIEC NOWOCZESNY
MINI IMPRESJA
4 – 6 Martyna Burek
17:00 – 18:30 TANIEC NOWOCZESNY
IMPRESJA
7 – 12
18:30 – 19:30 AEROBIK Martyna Burek
ŚRODA 15:00 – 16:00 PLASTYKA 6 – 7 Agnieszka Łubkowska
16:00 – 17:00 4 – 5
17:00 – 18:00 6 – 7
18:00 – 20:00 11 – 17
16:15 – 17:15 JĘZYK ANGIELSKI gr. początkująca 7 – 12 Alicja Dzierżak
17:15 – 18:15 gr. średniozaawansowana
16:15 – 17:00 NAUKA GRY NA PIANINIE zajęcia indywidualne Danuta Zielińska
17:00 – 17:45
17:45 – 18:30
18:30 – 19:00
19:00 – 19:30
19:30 – 20:15
20:15 – 20:45
20:45 – 21:30
21:30 – 22:00
16:30 – 17:00 NAUKA GRY NA PERKUSJI zajęcia indywidualne Damian Sąsiadek
17:00 – 17:45
18:15 – 18:45
18:45 – 19:45
17:00 – 20:00 ZESPÓŁ ŚPIEWACZY
WESOŁE BAJADERKI
60+ Irena Trawka-Murjas
19:00 – 20:00 SZACHY gr.  średniozaawansowana 7 – 17 Roman Wąsik
CZWARTEK 14:00 – 16:00 RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE 7 – 12 Agnieszka Łubkowska
16:00 – 18:00
18:15 – 20:15 PLASTYKA 8 – 10
16:00 – 17:00 TANIEC NOWOCZESNY
MINI IMPRESJA
4 – 6 Martyna Burek
17:00 – 18:30 TANIEC NOWOCZESNY
IMPRESJA
7 – 12
20:30 – 21:30 AEROBIK Martyna Burek
PIĄTEK 15:00 – 15:30 NAUKA GRY NA PIANINIE zajęcia indywidualne Danuta Zielińska
15:30 – 17:00 ZAJĘCIA WOKALNE zajęcia grupowe
17:00 – 17:30 NAUKA GRY NA PIANINIE zajęcia indywidualne
17:30 – 18:00
18:00 – 18:30
18:30 – 19:00
19:00 – 19:30
19:30 – 20:00
20:00 – 20:30
20:45 – 21:30
Archiwa