REKRUTACJA NA ZAJĘCIA RZESZOWSKIEGO DOMU KULTURY – SEZON KULTURALNY 2021/2022

Rekrutacja dla osób kontynuujących

Rekrutacja dla osób kontynuujących zajęcia odbędzie się w dniach 31 sierpnia – 7 września 2021 r.

Zapisu jako osoba kontynuująca można dokonać wyłącznie na te zajęcia, na które Uczestnik uczęszczał w I oraz II semestrze sezonu kulturalnego 2020/2021 drogą mailową na adres filii Rzeszowskiego Domu Kultury, której kontynuacja dotyczy (adres mailowy poniżej). UWAGA: do Karty zgłoszenia załączyć należy potwierdzenie wpłaty za zajęcia.

Jeżeli osoba kontynuująca nie dokona zapisu do dnia 7 września 2021 r. będzie mogła przystąpić do rekrutacji uzupełniającej, traci ona jednak możliwość pierwszeństwa zapisu.

 

Rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w dniach 13 – 17 września 2021 r. w filiach Rzeszowskiego Domu Kultury. Zapisy przyjmować będą animatorzy dostępni w filiach w godzinach 14.00 – 18.00.

 

Adres mailowy i numer konta

e-mail: slocina@rdk.rzeszow.pl
nr konta: 88 1020 4391 0000 6002 0181 7022

 

Oferta zajęć

Zajęcia dla dzieci i młodzieży:

 • PRACOWNIA FORM PLASTYCZNYCH
 • PRACOWNIA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO
 • WARSZTATY KREATYWNE
 • STUDIO TAŃCA
  taniec nowoczesny
 • PRACOWNIA MUZYCZNA
  zajęcia wokalne / nauka gry: pianino, perkusja, gitara
 • SZACHY

Zajęcia dla dorosłych:

 • PRACOWNIA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO
 • STUDIO ACTIVE
  aerobik

Zajęcia dla seniorów:

 • ZESPÓŁ ŚPIEWACZY WESOŁE BAJADERKI
 • KAPELA LUDOWA SŁOCINIACY

 

Dokumentacja rekrutacyjna

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ RZESZOWSKIEGO DOMU KULTURY W ROKU KULTURALNYM 2021-2022

TERMINARZ ROKU KULTURALNEGO 2021-2022

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA ZAJĘĆ

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

REGULAMIN ZAJĘĆ RZESZOWSKIEGO DOMU KULTURY

REGULAMIN ZESPOŁÓW TANECZNYCH

TABELA OPŁAT ZA ZAJĘCIA PROWADZONE W RZESZOWSKIM DOMU KULTURY